TOT -45% KORTING OP BIJNA ALLES | CODE: PIKACHU

IMPRESSUM

Gelieve de verschillende gebruiksvoorwaarden van deze website aandachtig te lezen alvorens de pagina's door te bladeren. Door in te loggen op deze website, aanvaardt u deze voorwaarden zonder enig voorbehoud.

Pokémon Store is een onafhankelijke online winkel en wordt niet beheerd door Nintendo.

GEBRUIKSVOORWAARDEN :
Deze website (https://store-pokémon.nl/) wordt aangeboden in verschillende webtalen (HTML, HTML5, Javascript, CSS, etc.). Voor een betere gebruikerservaring en mooiere graphics raden wij u aan moderne browsers te gebruiken, zoals Internet Explorer, Safari, Firefox, Google Chrome, enz. Het Pokémon Store®-team maakt gebruik van alle middelen die tot haar beschikking staan om betrouwbare informatie en betrouwbare updates van haar websites te garanderen. Desondanks kunnen zich fouten of omissies voordoen. Het is daarom de verantwoordelijkheid van de internetgebruiker om te zorgen voor de juistheid van de informatie en om wijzigingen op de website te melden die hij/zij gepast acht.
Pokémon Store® is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het gebruik van deze informatie en voor enige directe of indirecte schade die hieruit zou kunnen voortvloeien.

Pokemon Store®. Onafhankelijk winkel opgericht met passie en liefde voor Pokémon. Niet verbonden aan The Pokémon Company en Nintendo

COOKIES :
Op de website https://store-pokemon.nl/ kan u gevraagd worden om cookies te aanvaarden voor statistische en weergave-doeleinden. Een cookie is een stukje informatie dat op uw harde schijf wordt geplaatst door de server van de website die u bezoekt. Het bevat verschillende stukjes gegevens die op uw computer worden opgeslagen in een tekstbestand (plain text) waartoe een server toegang heeft om informatie te lezen en op te slaan. Sommige delen van deze website zullen niet functioneren zonder cookies te accepteren.

HYPERLINKS:
De website https://store-pokemon.nl/ kan links bevatten naar andere websites of andere bronnen die beschikbaar zijn op het internet. Pokémon Store® heeft geen enkele mogelijkheid om de sites te controleren die aan zijn internetpagina's zijn gekoppeld. Pokémon Store® is niet verantwoordelijk voor en geeft geen garantie voor de beschikbaarheid van dergelijke sites en externe bronnen. Pokémon Store® kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei schade die voortvloeit uit de inhoud van dergelijke sites of externe bronnen, met inbegrip van maar niet beperkt tot de informatie, producten of diensten die daarin worden aangeboden, of uit het gebruik van dergelijke elementen. De risico's die aan een dergelijk gebruik verbonden zijn, vallen volledig onder de verantwoordelijkheid van de internetgebruiker, die zich aan de gebruiksvoorwaarden dient te houden. Gebruikers, abonnees en bezoekers van de webpagina's van mogen geen hyperlink naar deze site tot stand brengen zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van Pokémon Store®. Indien een gebruiker of bezoeker een hyperlink wil creëren naar een van de Internet Sites van Pokémon Store®, moet hij of zij een e-mail sturen die toegankelijk is op de Internet Site om zijn of haar verzoek tot het creëren van een hyperlink kenbaar te maken. Pokémon Store® behoudt zich het recht voor om een Hyperlink zonder opgaaf van reden te aanvaarden of te weigeren.

GELEVERDE DIENSTEN :
De totaliteit van de activiteiten van onze Vennootschap, alsmede haar informatie, worden gepresenteerd op onze website https://store-pokemon.nl/. Pokémon Store® stelt alles in het werk om zo nauwkeurig mogelijke informatie te verstrekken op de website https://store-pokemon.nl/so. De informatie op de website is niet uitputtend en de foto's zijn niet contractueel bindend. Zij wordt verstrekt onder voorbehoud van eventuele wijzigingen die zijn aangebracht sinds zij online werd gepubliceerd. Bovendien is alle informatie op de website niet bindend en kan zij zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd of geëvolueerd.

CONTRACTUELE BEPERKING VAN GEGEVENS :
De informatie op deze website is zo nauwkeurig mogelijk en de website wordt in de loop van het jaar op verschillende tijdstippen bijgewerkt, maar kan toch onnauwkeurigheden of weglatingen bevatten. Indien u een lacune, fout of schijnbare storing opmerkt, gelieve dit dan per e-mail te melden aan info.storepokemon@gmail.com en het probleem zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven (pagina waar het probleem zich voordoet, type computer en gebruikte browser, ...). Alle gedownloade inhoud gebeurt op risico van de gebruiker en onder zijn uitsluitende verantwoordelijkheid. Bijgevolg kan de Website niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade aan de computer van de gebruiker of verlies van gegevens als gevolg van het downloaden. Bovendien verbindt de gebruiker van de Website zich ertoe om toegang te verkrijgen tot de Website met up-to-date hardware die geen virussen bevat en met een browser van de laatste generatie die up-to-date is. Pokémon Store® is niet aansprakelijk voor hypertekstlinks die in het kader van deze Website worden gelegd naar andere bronnen op het internet.

INTELLECTUEEL EIGENDOM :
De volledige inhoud van de website https://store-pokemon.nl/, met inbegrip van maar niet beperkt tot afbeeldingen, foto's, tekst, video's, animaties, geluiden, logo's, gifs en iconen, alsmede de opmaak ervan, is het exclusieve eigendom van de Company de Pokémon Store®, met uitzondering van handelsmerken, logo's of inhoud die toebehoort aan andere gelieerde bedrijven of auteurs. Elke reproductie, distributie, wijziging, aanpassing, heruitzending of publicatie, zelfs gedeeltelijk, van deze verschillende elementen is strikt verboden zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Een dergelijke weergave of reproductie, door welk procédé dan ook, vormt een strafbare vervalsing. Niet-naleving van dit verbod vormt namaak, waarvoor de vervalser civiel- en strafrechtelijk aansprakelijk kan worden gesteld. Bovendien kunnen de eigenaars van de gekopieerde inhoud gerechtelijke stappen tegen u ondernemen.

GESCHILLEN :
Deze algemene voorwaarden van https://store-pokemon.nl/ website zijn onderworpen aan de wetten van Hong Kong. Alle geschillen die voortvloeien uit de interpretatie of uitvoering van deze voorwaarden zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken met jurisdictie over de belangrijkste vestigingsplaats van het bedrijf. De referentietaal voor de beslechting van geschillen is het Engels.

PERSOONLIJKE GEGEVENS :
Over het algemeen bent u niet verplicht om ons uw persoonlijke gegevens te verstrekken wanneer u onze website bezoekt.