TOT -45% KORTING OP BIJNA ALLES | CODE: PIKACHU

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

----

OVERZICHT

Deze website wordt beheerd door Pokémon Store. Op de gehele site verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar Pokémon Store. Pokémon Store biedt deze website, met inbegrip van alle informatie, tools en diensten die beschikbaar zijn vanaf deze site aan u, de gebruiker, op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleid en kennisgevingen die hier vermeld staan.

Wanneer u onze website bezoekt en/of iets van ons koopt, maakt u gebruik van onze "Service" en stemt u ermee in gebonden te zijn aan de volgende bepalingen en voorwaarden ("Voorwaarden", "Voorwaarden"), met inbegrip van de aanvullende bepalingen en beleidsregels waarnaar hierin wordt verwezen en/of die beschikbaar zijn via een hyperlink. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de Site, inclusief, zonder beperking, gebruikers die bezoekers, providers, klanten, handelaren en/of content creators zijn.
Lees deze Voorwaarden zorgvuldig door voordat u onze Website opent of gebruikt. Door toegang tot of gebruik van enig deel van de Website, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met alle bepalingen en voorwaarden van deze Overeenkomst, mag u geen toegang krijgen tot de Website of gebruik maken van Diensten. Indien deze Voorwaarden worden beschouwd als een aanbod, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Voorwaarden.

Alle nieuwe functies of hulpmiddelen die aan de huidige winkel worden toegevoegd, zullen ook onder de Voorwaarden vallen. U kunt de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden op elk gewenst moment bekijken op deze pagina. Wij behouden ons het recht voor om elk deel van deze Voorwaarden en Bepalingen bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Door de Site te blijven gebruiken of bezoeken na het plaatsen van wijzigingen, wordt u geacht deze wijzigingen te hebben aanvaard.
Onze winkel wordt gehost op Shopify Inc. Shopify biedt ons het online e-commerce platform dat ons in staat stelt om onze producten en diensten aan u te verkopen.

SECTIE 1 - VOORWAARDEN EN BEPALINGEN VOOR DE ONLINE WINKEL.

Door akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden, verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in het land waar u woont of dat u meerderjarig bent in het land waar u woont en ons toestemming hebt gegeven om uw minderjarige afhankelijke personen gebruik te laten maken van deze Website.

U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden, noch mag u wetten in uw rechtsgebied overtreden (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtwetten) door gebruik te maken van de Dienst.

U mag geen wormen of virussen of andere code van destructieve aard overbrengen.

Overtreding of schending van een van deze Voorwaarden zal resulteren in onmiddellijke beëindiging van uw Service.
SECTIE 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment en om welke reden dan ook service aan een persoon te weigeren.

U erkent dat uw informatie (anders dan credit card informatie) onversleuteld kan worden verzonden en dat er sprake kan zijn van (a) overdrachten over verschillende netwerken en (b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan de technische vereisten van aangesloten netwerken of apparaten. Creditcardinformatie wordt altijd gecodeerd wanneer deze via netwerken wordt verzonden.

U stemt ermee in om geen enkel deel van de Service, het gebruik van de Service, of de toegang tot de Service, of enige contacten op de Site via welke de Service wordt aangeboden, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons.

De kopjes die in deze Overeenkomst worden gebruikt, dienen uitsluitend voor het gemak en beperken of beïnvloeden deze Voorwaarden niet op enige andere wijze.
SECTIE 3 - JUISTHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN INFORMATIE.

Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie op deze site niet nauwkeurig, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en mag niet worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder controle van primaire, meer nauwkeurige, meer volledige of meer actuele informatiebronnen. Elk vertrouwen in het materiaal op deze site is voor uw eigen risico.

Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is niet noodzakelijkerwijs actueel en wordt uitsluitend ter referentie aangeboden. Wij behouden ons het recht voor de inhoud van deze site te allen tijde te wijzigen, maar zijn niet verplicht de informatie op onze site bij te werken. U stemt ermee in dat u verantwoordelijk bent voor het controleren van wijzigingen op onze website.
SECTIE 4 - WIJZIGINGEN IN PRESTATIES EN PRIJZEN

De prijzen van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Wij behouden ons het recht voor om de Service (of enig deel of inhoud daarvan) te allen tijde zonder kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.

Shopify is niet aansprakelijk jegens u of jegens derden voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Service.
SECTIE 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing).

Bepaalde producten of diensten zijn mogelijk alleen online beschikbaar via de Site. Deze producten of diensten kunnen in beperkte hoeveelheden beschikbaar zijn en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild in overeenstemming met ons retourbeleid.

Wij hebben alles in het werk gesteld om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Wij kunnen niet garanderen dat uw computerscherm elke kleur correct weergeeft.
Wij behouden ons het recht voor, maar hebben geen verplichting, om de verkoop van onze producten of diensten aan bepaalde personen, geografische regio's of rechtsgebieden te beperken. Wij kunnen dit recht van geval tot geval uitoefenen. Wij behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van de producten of diensten die wij aanbieden te beperken. Alle productbeschrijvingen of productprijzen kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken worden gewijzigd. Wij behouden ons het recht voor om elk product op elk gewenst moment stop te zetten. Elk aanbod voor een product of dienst op deze website is ongeldig waar verboden.

Wij garanderen niet dat de kwaliteit van een product, dienst, informatie of ander materiaal dat u koopt of verwerft aan uw verwachtingen zal voldoen of dat eventuele fouten in de dienstverlening zullen worden gecorrigeerd.
SECTIE 6 - JUISTHEID VAN FACTUUR- EN REKENINGINFORMATIE

Wij behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. Wij kunnen, naar eigen goeddunken, aankoophoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen betrekking hebben op bestellingen die geplaatst zijn vanaf of onder dezelfde klantenrekening of creditcard en/of bestellingen met hetzelfde factuur- en/of verzendadres. Indien wij een bestelling wijzigen of annuleren, zullen wij trachten u hiervan op de hoogte te brengen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of het factuuradres/telefoonnummer dat u op het ogenblik van de bestelling hebt opgegeven. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons eigen goeddunken, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs.
U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die u in onze winkel doet. U stemt ermee in om uw account- en andere informatie, met inbegrip van uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldatums, onmiddellijk bij te werken, zodat wij uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

Voor meer details, gelieve ons retourbeleid te lezen.
SECTIE 7 - EXTRA HULPMIDDELEN

Wij kunnen u toegang verlenen tot hulpmiddelen van derden die wij niet kunnen controleren, beheersen of beïnvloeden.

U stemt ermee in dat wij toegang verlenen tot deze tools "as is" en "as available" zonder enige garanties, verklaringen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige bekrachtiging. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van extra tools van derden.

Elk gebruik van extra tools die via de Site worden aangeboden is op uw eigen verantwoordelijkheid en discretie, en u dient ervoor te zorgen dat u bekend bent met en akkoord gaat met de voorwaarden waaronder de tools worden aangeboden door de toepasselijke derde partij aanbieder(s).

Wij kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de Website (inclusief de vrijgave van nieuwe tools en hulpmiddelen). Dergelijke nieuwe functies en/of diensten zullen ook onderworpen zijn aan deze Voorwaarden.
SECTIE 8 - LINKS VAN DERDEN

Bepaalde inhoud, producten en diensten die beschikbaar zijn via onze Service kunnen materiaal bevatten van derden.

Links van derden op deze Site kunnen u naar websites van derden brengen die niet aan ons gelieerd zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of de nauwkeurigheid ervan, en wij garanderen of aanvaarden geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor materialen of websites of voor andere materialen, producten of diensten die door derden worden verstrekt.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, middelen, inhoud of andere transacties in verband met Sites van Derden. Lees het beleid en de praktijken van de derde partij zorgvuldig door en zorg ervoor dat u deze begrijpt voordat u een transactie verricht. Klachten, claims, zorgen of vragen over producten van Derden Leveranciers dienen te worden gericht aan de Derden Aanbieder.
SECTIE 9 - OPMERKINGEN VAN GEBRUIKERS, FEEDBACK EN ANDERE INZENDINGEN.

Als u bepaalde inzendingen indient (bijv. inzendingen voor wedstrijden) in reactie op ons verzoek, of creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk "Opmerkingen") indient zonder verzoek van ons, stemt u ermee in dat wij alle opmerkingen die u bij ons indient in elk medium en op elk moment zonder beperking mogen bewerken, reproduceren, publiceren, distribueren, vertalen en anderszins gebruiken. Wij zijn niet verplicht en zullen niet verplicht zijn om (1) opmerkingen vertrouwelijk te houden, (2) een vergoeding te betalen voor opmerkingen, of (3) te reageren op opmerkingen.
Wij kunnen, maar zijn niet verplicht tot, het monitoren, bewerken of verwijderen van enige Inhoud die wij naar eigen goeddunken onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins verwerpelijk achten, of in strijd met de intellectuele eigendom van een partij of deze Algemene Voorwaarden.
U stemt ermee in dat uw Opmerkingen geen inbreuk maken op de rechten van derden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, auteursrechten, handelsmerken, privacy- of publicatierechten, of enige andere persoonlijke of eigendomsrechten. U stemt er verder mee in dat uw Opmerkingen geen lasterlijk, smadelijk of anderszins onwettig, beledigend, hatelijk of obsceen materiaal zullen bevatten, of computervirussen of andere malware die op enigerlei wijze de werking van de Services of een daaraan gerelateerde website of applicatie kunnen verstoren. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, u uitgeven voor een andere persoon of ons of derden misleiden over de herkomst van uw opmerkingen. U bent als enige verantwoordelijk voor uw opmerkingen en de juistheid ervan. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor opmerkingen die door u of een derde partij zijn geplaatst.

SECTIE 10 - PERSOONSGEGEVENS

De overdracht van persoonsgegevens via de Shop is onderworpen aan ons Privacybeleid. Lees daarvoor ons Privacybeleid.
ARTIKEL 11 - FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN OMISSIES

Af en toe kan onze website of dienst typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevatten met betrekking tot productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van het product, levertijd en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of omissies te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of een bestelling te annuleren op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat u uw bestelling hebt geplaatst) indien informatie met betrekking tot de Dienst of op een verwante website onjuist is.

Wij nemen geen verplichting op ons om enige informatie met betrekking tot de Dienst of op enige gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief, maar niet beperkt tot, prijsinformatie, behalve indien vereist door de wet. Geciteerde update datums met betrekking tot de Dienst of op een gerelateerde website mogen niet worden opgevat als een indicatie dat alle informatie met betrekking tot de Dienst of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.
SECTIE 12 - VERBODEN GEBRUIK.

Naast alle andere verbodsbepalingen die in de Voorwaarden zijn opgenomen, is het u verboden de Site of de Inhoud ervan te gebruiken voor een van de volgende zaken: (a) voor enig onwettig doel; (b) om anderen aan te zetten tot het uitvoeren van of deelnemen aan enige onwettige activiteit; (c) om enige internationale, federale, provinciale of staatsregulering, regel, wet of plaatselijke verordening te overtreden; (d) om onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen te verstoren of te schenden; (e) intimideren, misbruiken, beledigen, kwetsen, belasteren, kleineren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) valse of misleidende informatie overdragen
(g) virussen of enig ander type schadelijke code te uploaden of te verzenden die op enigerlei wijze de functionaliteit of werking van de Service of enige gerelateerde website, andere websites of het Internet verstoort; (h) persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te traceren; (i) voor spamming, phishing, pharming, pretexting, spidering, crawling of scraping; (j) voor enig obsceen of immoreel doel; of (k) om de beveiligingsfuncties van de Service of enige gerelateerde website, andere websites of het Internet te verstoren of te omzeilen. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Dienst of een verwante website te beëindigen indien u zich niet houdt aan één van de verboden gebruiken.
SECTIE 13 - DISCLAIMER; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID.

Wij garanderen niet dat het gebruik van onze Service ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.

Wij garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen uit het gebruik van de Dienst nauwkeurig of betrouwbaar zullen zijn.

U stemt ermee in dat wij de Dienst van tijd tot tijd voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of stopzetten zonder u daarvan op de hoogte te stellen.
U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat uw gebruik van de Dienst of uw onvermogen om de Dienst te gebruiken op uw eigen risico is. De Service en alle producten en diensten die u via de Service worden aangeboden, worden u ter beschikking gesteld (tenzij uitdrukkelijk door ons vermeld) "as is" en "as available" voor uw gebruik, zonder enige verklaringen, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, met inbegrip van impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, veerkracht, titel of niet-inbreuk.
In geen geval zullen Pokémon Store, onze directeuren, functionarissen, werknemers, filialen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enig(e) verwonding, verlies, claim of enige directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot winstderving, gederfde inkomsten, gemiste besparingen, verloren gegevens, vervangingskosten of soortgelijke schade, hetzij op basis van een contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of strikte aansprakelijkheid, of anderszins voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van de Dienst of Producten die via de Dienst worden verkregen, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met het gebruik van de Dienst of enig Product, inclusief maar niet beperkt tot fouten of weglatingen in enige Inhoud of enig verlies of schade van enigerlei aard die het gevolg is van het gebruik van de Dienst of enige Inhoud (of Producten) die via de Dienst wordt geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar wordt gesteld, zelfs indien op de hoogte gesteld van de mogelijkheid daarvan.
Omdat in sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet is toegestaan, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de maximale mate die door de wet is toegestaan.

SECTIE 14 - SCHADELOOSSTELLING

U gaat ermee akkoord Pokémon Store en onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, serviceproviders, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers te vrijwaren, te verdedigen en schadeloos te stellen tegen elke claim of eis, inclusief redelijke advocaatkosten, die door een derde partij wordt ingediend als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten waarnaar hierin wordt verwezen, of uw schending van enige wet of de rechten van een derde partij.
SECTIE 15 - SCHEIDBAARHEIDCLAUSULE

Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, zal een dergelijke bepaling niettemin afdwingbaar zijn voor zover toegestaan door de wet, en het niet-afdwingbare gedeelte zal worden geacht te zijn afgescheiden van deze Algemene Voorwaarden, en een dergelijke bepaling zal geen invloed hebben op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

SECTIE 16 - BEËINDIGING

De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen aangegaan vóór de Beëindigingsdatum zullen de beëindiging van deze Overeenkomst voor alle doeleinden overleven.

Deze Algemene Voorwaarden blijven van kracht totdat ze door u of ons worden beëindigd. U kunt deze Algemene Voorwaarden te allen tijde beëindigen door ons mee te delen dat u niet langer gebruik wenst te maken van onze diensten of indien u onze website niet langer gebruikt.
Indien u, naar ons eigen goeddunken, nalaat of wij vermoeden dat u enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet naleeft, kunnen wij deze Overeenkomst op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen, en blijft u aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen tot en met de beëindigingsdatum, en/of zullen wij u de toegang tot onze Diensten (of een deel daarvan) ontzeggen.

SECTIE 17 - GEHELE OVEREENKOMST.

Indien wij enig recht of enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet uitoefenen of afdwingen, betekent dit niet dat wij afstand doen van dat recht of die bepaling.

Deze Algemene Voorwaarden, samen met enig beleid of operationele regels geplaatst door ons op deze Site of met betrekking tot de Service, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons, regelen uw gebruik van de Service, en vervangen alle voorgaande of gelijktijdige overeenkomsten, communicatie en voorstellen, mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, zonder beperking, eerdere versies van de Algemene Voorwaarden).
Elke dubbelzinnigheid in de interpretatie van deze Algemene Voorwaarden zal niet worden geïnterpreteerd in het nadeel van de opstellende partij.


ARTIKEL 18 - TOEPASSELIJK RECHT

Deze Algemene Voorwaarden en alle afzonderlijke overeenkomsten op grond waarvan wij u Diensten verlenen, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Münchner Freiheit 19, Berlijn, 80803, Duitsland.


ARTIKEL 19 - WIJZIGINGEN IN VOORWAARDEN EN BEPALINGEN

U kunt de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden op elk gewenst moment bekijken op deze pagina.
Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, elk deel van deze Voorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Door gebruik te blijven maken van of toegang te blijven hebben tot onze Website of de Dienst nadat wij wijzigingen aan deze Voorwaarden hebben bekendgemaakt, wordt u geacht deze wijzigingen te hebben aanvaard.


SECTIE 20 - CONTACTINFORMATIE

Vragen met betrekking tot de Algemene Voorwaarden dienen aan ons gericht te worden via info.storepokemon@gmail.com.

Pokemon Store. Onafhankelijk winkel opgericht met passie en liefde voor Pokémon. Niet verbonden aan The Pokémon Company en Nintendo